Mindfulness betekent zonder oordeel met open aandacht kijken naar DIT moment.
Door op een open en accepterende wijze aandacht te geven aan alles wat er zich NU in je leven
voordoet krijg je meer zicht op wie je bent.

We zijn vandaag de dag zo druk bezig met al onze activiteiten in het leven te persen dat het leven
aan ons voorbij vliegt zonder dat we er ten volle van genieten.
Heel jonge kinderen kunnen onbevangen, onderzoekend en vol aandacht naar de dingen om hen
heen kijken zonder een oordeel te hebben, zonder er een label aan te hangen.
Wij ,als volwassenen, zijn al zo geconditioneerd in wat we vinden, goed, slecht, vies, eng etc. dat het
moeilijk is nog steeds onbevangen naar de dingen om ons heen te kijken. We doen vaak dingen op de
automatische piloot, dat is geen bewuste keus maar het gebeurt vanzelf.
Het is soms ook handig die automatische piloot maar het betekent ook dat je veel dingen mist of
dat dingen aan je voorbij gaan.
Je gedachten zijn elders, misschien op je werk, terwijl je met je kind aan het spelen bent. Hierdoor kun je
die kleine dingen missen, die het leven zo waardvol maken.

Mindfulness leert je stil te staan bij al je gevoelens,gedachten en ervaringen,waardoor je in staat
bent betere keuzes te maken in het leven . Doordat je bewuster leeft,leer je hoe je anders om kunt
gaan met stressvolle en onprettige situaties. Mindfulness leert je weer het volle leven te ervaren.

Met mindfulness leer je je oplettendheid te vergroten zodat je op situaties kunt reageren vanuit een
keuze in plaats van uit automatisme.

Zo een bijzondere ervaring als zwanger zijn, kan onbewust aan je voorbij gaan in de drukte van alledag.
Mindfulness leert je bewust aandacht te geven ook aan deze prachtige ervaring.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.fides-praktijk.nl